Učitelé ke studentské anketě za zimní semestr 2021/2022

Za zimní semestr ak. roku 2021/2022 vyplnili studenti anketu z 39 %. Vypovídací hodnota ankety je tedy velmi vysoká.

Na stránce https://anketa.cvut.cz/ (SSO přihlášení, Výsledky, FEL - zima 21/22, záložka “Moje stránka učitele”) jsou k dispozici výsledky ankety každého učitele. Na této stránce vidí vyučující souhrnné hodnocení své osoby i své hodnocení v předmětech, které vyučoval. Odtud pak vedou odkazy na hodnocení jednotlivých předmětů.

Do neděle 13. března 2022 se každý učitel vyjádří ke studentským komentářům ke své osobě či svému předmětu. Vyučující má možnost odpovědět i na jednotlivý textový komentář od studenta a může svoje vyjádření i měnit či doplňovat až do uvedeného termínu.

Další harmonogram zpracování výsledků ankety za zimní semestr 2021/2022:

14. 3. 2022 vyvěšení výsledků ankety včetně komentářů studentů a vyjádření učitelů
26. 3. 2022 ukončení vyjadřování vedoucích kateder a odpovědných pracovníků k podnětům studentů
2. 4. 2022 ukončení vyjadřování garantů studijních programů
8. 4. 2022 zhodnocení výsledků ankety děkanem
9. 4. 2022 zveřejnění vyjádření vedoucích pracovníků FEL k anketě
11. 4. 2022 předběžné zápisy do zimního semestru 2022/2023

Tři účastníci ankety byli vylosováni a obdrží poukaz na elektroniku podle vlastního výběru.

21. 2. 2022

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka

Poznámky:

  • Objeví-li se ve studentských komentářích text, který je urážlivý, vulgární, dehonestující apod. a se kterým učitel nesouhlasí, sdělí učitel svůj odůvodněný požadavek proděkance resp. děkanovi (nejpozději do středy 11. března) a ti rozhodnou o případném odstranění komentáře z výsledné ankety.
  • Své dotazy a připomínky k této anketě adresujte správci ankety FEL doc. Ivanu Jelínkovi.