Učitelé ke studentské anketě za letní semestr 2021/2022

Na stránce https://anketa.cvut.cz/ (SSO přihlášení, Výsledky, FEL - léto 21/22) jsou vyučujícím zpřístupněny výsledky ankety za letní semestr 2021/2022. Vyučující na této stránce vidí souhrnné hodnocení své osoby i svá hodnocení v předmětech, které vyučovali (hodnocení učitelů jsou přístupná také jejich vedoucím kateder). Odtud pak směřují odkazy na hodnocení jednotlivých předmětů. Studenti budou mít přístup k výsledkům ankety od 11. října 2022.

Do pátku 7. října 2022 se každý učitel vyjádří ke studentským komentářům ke své osobě a svým předmětům.

Poznámka: Vyučující může odpovědět i na jednotlivý textový komentář od studenta. Vyučující mohou svá vyjádření měnit či doplňovat až do 7. října.

Další harmonogram zpracování výsledků ankety za letní semestr 2021/2022:

11. 10. 2022 zveřejnění výsledků ankety včetně komentářů učitelů
21. 10. 2022 vyjádření vedoucích kateder
27. 10. 2022 vyjádření garantů studijních programů, vyjádření k celofakultním otázkám
2. 11. 2022 vyjádření děkana
4. 11. 2022 zveřejnění úplných výsledků ankety
7. 11. 2022 předběžné zápisy do letního semestru

Dne 5. září 2022 proběhlo slosování vyplněných anketních lístků. Tři vylosovaní účastníci ankety obdrželi příspěvek na elektroniku podle vlastního výběru

14. 9. 2022

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka


Poznámky:

  • Objeví-li se ve studentských komentářích text, který je urážlivý, vulgární, dehonestující apod., učitel svou námitku sdělí proděkance resp. děkanovi (nejpozději do 7. října 2022) k dalšímu rozhodnutí o případném odstranění komentáře z výsledné ankety.
  • Připomínky k anketě přijímá správce ankety doc. Ivan Jelínek.