Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia 1. - 3. září 2021

Blahopřejeme všem úspěšným absolventům bakalářského a magisterského studia. Promoce se uskuteční v Betlémské kapli ve dnech 1. - 3. 9. 2021.

Jistě uvítáte následující doporučení děkana, přijatá v zájmu zajištění slavnostního a důstojného rázu této významné životní události. Všechny účastníky promocí prosíme o dochvilnost.

Absolventy prosíme, aby se dostavili do Betlémské kaple ve společenském oděvu nejpozději hodinu před začátkem své promoce. Pokud se promoce nezúčastníte, oznamte prosím s předstihem tuto skutečnost své studijní referentce.

Pokyny pro účastníky promocí:

 1. Počet doprovázejících osob není omezen, vstup je zdarma, rezervace míst se neprovádí.

 2. Všichni přítomní (včetně absolventů) musí u vstupu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:
  • doložení negativního RT-PCR testu starého nejvýše 7 dní, 
  • doložení negativního POC (tzv. antigenního) testu starého nejvýše 72 hodin,
  • doložení prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání promoce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
 3. Fakulta nebude poskytovat u vstupu samotesty.

 4. Všichni účastníci promocí musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). Výjimku tvoří děti 6 - 15 let včetně, jimž postačí chirurgická rouška.

  Roušku ani respirátor nemusí mít děti předškolního věku, osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami, pokud z důvodu tohoto stavu roušku nosit nemohou, a osoby, které je nemohou mít ze zdravotních důvodů - to je však třeba prokázat lékařským potvrzením, ve kterém musí být zároveň uvedeno, jaký ochranný prostředek dýchacích cest může tato osoba nosit nebo že nemůže nosit žádný.

Při změně podmínek v důsledku případných nových vládních opatření vás budeme neprodleně informovat.

Covid portál

 

Rozpis promocí