Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia 11. listopadu 2021

Blahopřejeme všem úspěšným absolventům bakalářského a magisterského studia. Promoce se uskuteční v Betlémské kapli 11. listopadu 2021.

Jistě uvítáte následující doporučení děkana, přijatá v zájmu zajištění slavnostního a důstojného rázu této významné životní události. Všechny účastníky promocí prosíme o dochvilnost.

Absolventy prosíme, aby se dostavili do Betlémské kaple ve společenském oděvu nejpozději hodinu před začátkem své promoce. Pokud se promoce nezúčastníte, oznamte prosím s předstihem tuto skutečnost své studijní referentce.

Počet míst pro hosty může být omezen s ohledem na aktuální vládní opatření, o čemž vás budeme včas informovat; vstup je zdarma, rezervace míst se neprovádí.

Všichni přítomní musí u vstupu do Betlémské kaple prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

  • doložení negativního RT-PCR testu starého nejvýše 3 dny,
  • doložení negativního POC (tzv. antigenního) testu starého nejvýše 24 hodin,
  • doložení prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání promoce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Při změně podmínek v důsledku případných nových vládních opatření vás budeme neprodleně informovat.

 

Rozpis promocí