Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku bakalářských programů

Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku všech bakalářských programů proběhne ve čtvrtek 7. října 2021 v Betlémské kapli.

Žádáme studenty, aby se dostavili ve společenském oděvu nejpozději půl hodiny před zahájením příslušné imatrikulace.

Rozdělení studentů

9.00 hodin 11.00 hodin
Kybernetika a robotika
Otevřená informatika
Otevřené elektronické systémy
Elektrotechnika, energetika a management
Elektronika a komunikace
Lékařská elektronika a bioinformatika
Softwarové inženýrství a technologie

Dne 7. 10. 2021 se výuka pro 1. ročníky neruší. Skupinám, kterým imatrikulace koliduje s rozvrhem výuky, bude nepřítomnost na výuce omluvena.

Všichni přítomní musí u vstupu do Betlémské kaple prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

  • doložení negativního RT-PCR testu starého nejvýše 7 dní, 
  • doložení negativního POC (tzv. antigenního) testu starého nejvýše 72 hodin,
  • doložení prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání promoce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Praha 30. 9. 2021

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka