Výsledky ankety studentů s reakcemi učitelů za zimní semestr 2020/2021

  • Výsledky ankety studentů s reakcemi učitelů za zimní semestr 2020/2021
  • Studenti a studentky FEL vyplnili anketní lístky z 51 %!
  • Každý učitel měl možnost do 13. března vyjádřit se ke slovním komentářům studentů u svých předmětů a mohl sdělit svůj nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby.
  • Před předběžnými zápisy (12. dubna) do zimního semestru 2021/2022 budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana fakulty k výsledkům ankety včetně reakce odpovědných pracovníků fakulty na podněty na celofakultní otázky.

15. 3. 2021

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan