Učitelé ke studentské anketě za zimní semestr 2020/2021

Za zimní semestr ak. roku 2020/2021 vyplnili studenti anketu z úžasných 51 %! To znamená, že vypovídací hodnota hodnota ankety je velice vysoká.

Na stránce https://anketa.cvut.cz/ (SSO přihlášení, Výsledky, FEL - zima 20/21, záložka “Moje stránka učitele”) jsou k dispozici výsledky ankety každého učitele. Na této stránce vidí vyučující souhrnné hodnocení své osoby i své hodnocení v předmětech, které vyučoval. Odtud pak vedou odkazy na hodnocení jednotlivých předmětů.

Do víkendu 13. března 2021 se každý učitel laskavě vyjádří ke studentským komentářům ke své osobě či svému předmětu. Vyučující má možnost odpovědět i na jednotlivý textový komentář od studenta a může svoje vyjádření i měnit či doplňovat až do uvedeného termínu.

Další harmonogram zpracování výsledků ankety za zimní semestr 2020/2021:

15. 3. 2021 vyvěšení výsledků ankety včetně komentářů studentů a vyjádření učitelů
26. 3. 2021 ukončení vyjádření vedoucích kateder + odpovědi na celofakultní otázku
1. 4. 2021 ukončení vyjádření garantů studijních programů
7. 4. 2021 zhodnocení výsledků ankety děkanem
9. 4. 2021 zveřejnění vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana
12. 4. 2021 předběžné zápisy do zimního semestru 2021/2022

Tři účastníci ankety byli vylosováni a obdrží voucher na elektroniku podle vlastního výběru.

22. 2. 2021

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Poznámky:

  • Objeví-li se ve studentských komentářích text, který je urážlivý, vulgární, dehonestující apod., se kterým učitel nesouhlasí, učitel svůj odůvodněný požadavek sdělí proděkanovi resp. děkanovi (nejpozději do středy 11. března) a ten rozhodne o případném odstranění komentáře z výsledné ankety.
  • Vaše dotazy a připomínky k této anketě prosím adresovat přímo správci ankety Michalovi Valentovi, zásadní připomínky ke koncepci ankety prosím do sběrného dokumentu.