Učitelé ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon v zimním semestru 2020/2021

Děkan tradičně ocenil pedagogy za vynikající pedagogické výsledky na základě doporučení jím zřízené komise. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, z návrhů vedoucích kateder, přihlédla i k faktorům, jako je kvalita studijních materiálů a náročnost pedagoga. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.

Komise v letošním hodnocení, v době on-line výuky, kladla důraz na ocenění učitelů, jejichž studijní materiály byly studenty vysoce hodnoceny.

Cena děkana byla udělena

 • v kategorii přednášející

  doc. RNDr. Daniel Průša, Ph.D.
  katedra kybernetiky
  doc. RNDr. Jiří Velebil, Ph.D.
  katedra matematiky
 • v kategorii cvičící

  Ing. Adam Bouřa, Ph.D.
  katedra mikroelektroniky
  Bc. Václav Voráček
  katedra kybernetiky
 • za celoživotní přínos k výuce na FEL

  prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.
  katedra matematiky
 • v kategorii autora studijních materiálů

  doc. Ing. Tomáš Werner, Ph.D.
  katedra kybernetiky
  (slides, skripta)
  doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
  katedra radioelektroniky
  (video, video)
  doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka
  katedra teorie obvodů
  (videa)

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna.

7. 4. 2021

prof. Petr Páta, děkan

Složení komise:
prof. J. Matas, proděkan
Ing. P. Hrzina, PhD. (AS FEL)
Bc. J. Deckerová (AS FEL)
doc. J. Jakovenko, proděkan
doc. I. Jelínek, proděkan