Učitelé ke studentské anketě za letní semestr 2020/2021

Na stránce https://anketa.cvut.cz/ (SSO přihlášení, Výsledky, FEL - léto 20/21) jsou výsledky ankety za léto 20/21. Na této stránce vidí vyučující souhrnné hodnocení své osoby i své hodnocení v předmětech, které vyučoval, hodnocení učitelů by měli vidět jejich vedoucí kateder. Odtud pak může následovat linky na hodnocení jednotlivých předmětů. Studenti zatím přístup nemají.

Prosím, aby se do pátku 8. října 2021 se každý učitel vyjádřil ke studentským komentářům ke své osobě či svému předmětu.

Pozn.: Vyučující může odpovědět i na jednotlivý textový komentář od studenta. Vyučující může svá vyjádření i měnit či doplňovat.

Další harmonogram zpracování výsledků ankety za letní semestr 2020/2021:

12. 10. 2021 zveřejnění výsledků ankety včetně komentářů učitelů
22. 10. 2021 vyjádření vedoucích kateder
29. 10. 2021 vyjádření garantů studijních programů,vyjádření k celofakultním otázkám
3. 11. 2021 vyjádření děkana
5. 11. 2021 zveřejnění úplných výsledků ankety
8. 11. 2021 předběžné zápisy do letního semestru

Tři účastníci ankety byli vylosováni a obdrželi elektroniku podle vlastního výběru.

7. 9. 2021

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


Poznámky:

  • Objeví-li se ve studentských komentářích text, který je urážlivý, vulgární, dehonestující apod., se kterým učitel nesouhlasí, učitel svůj odůvodněný požadavek sdělí proděkanovi resp. děkanovi (nejpozději do 8. října 2021) a ten rozhodne o případném odstranění komentáře z výsledné ankety.
  • Vaše dotazy a připomínky adresovat přímo správci ankety dr. M. Valentovi.