Výsledky ankety studentů s reakcemi učitelů za letní semestr 2020/2021

  • Výsledky ankety studentů s reakcemi učitelů za letní semestr 2020/2021 najdete na https://anketa.cvut.cz/.
  • Studenti a studentky FEL vyplnili anketní lístky z 39 %.
  • Každý učitel měl možnost do 8. října vyjádřit se ke slovním komentářům studentů u svých předmětů a mohl sdělit svůj nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby.
  • Před předběžnými zápisy do letního semestru 2021/2022 (8. listopadu) budou zveřejněna i vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana fakulty k výsledkům ankety včetně reakce odpovědných pracovníků fakulty na podněty z nepředmětové části ankety.

10. 10. 2021

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., správce ankety FEL ČVUT