Studentská anketa za letní semestr 2020/2021 otevřena

Celý letní semestr 2020/2021 proběhl ve stínu pandemie COVID19. Výuka musela proběhnout distančně. Teprve až v závěru semestru mohla některá výuka být kontaktně, podobně i zkoušky. Vedení fakulty v zimním semestru položilo studentům kromě otázek na kvalitu výuky i otázku, jak byli studenti spokojeni s organizací distanční výuky. Studenti vesměs odpověděli, že organizace byla velice dobrá. Toto hodnocení je o to cennější, že ankety se zúčastnilo 51 % studentů.

V této anketě bude otázka na kvalitu distanční výuky znovu položena. Celofakultní otázky tedy jsou:

  • Co ještě chcete sdělit vedení fakulty k výuce (návaznosti předmětů, organizace výuky, studijní programy, ...)?
  • Co na fakultě oceňujete a co postrádáte?
  • Jak probíhala distanční výuka, co jste ocenili, co vám vadilo?

Vstup do ankety

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace ankety. Vyplnění ankety je zcela anonymní, studenti ale mají možnost odkrýt svou anonymitu.

Důležité termíny a slosování

Termíny ankety
31. 8. 2021 slosování ankety a přepnutí do zapsaných předmětů
7. 9. 2021 uzavření ankety

Význam ankety

Vyhodnocení celkových výsledků podle harmonogramu ankety proběhne do zahájení předběžných zápisů do letního semestru 2021/2022.

20. 5. 2021

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Úplná informace o anketě hodnocení výuky