Výsledky slosování studentské ankety za zimní semestr 2020/2021

Dne 14. února 2021 proběhlo slosování 7203 anketních lístků za zimní semestr pro uzavřené předměty (stav vyplnění ankety je již 42 %). Vylosování provedl prof. O. Jiříček, předseda Akademického senátu, ceny do ankety vložil děkan fakulty prof. P. Páta. Cenou v losování je příspěvek na elektroniku v ceně 7000 Kč. Vylosování budou informováni e-mailem k převzetí ceny, předání bude uskutečněno po předchozí e-mailové dohodě.

Vylosováni byli:

                   
Jméno Studijní program a obor  
Králová IvaElektrotechnika, energetika a management - Technologické systémy, 1. ročník, magisterské studium
Černý Adam Otevřená informatika, 1. ročník, bakalářské studium
Poříz Vojtěch Otevřená informatika - Umělá inteligence, 1. ročník, magisterské studium

BLAHOPŘEJEME!!!!!

Studentská anketa pokračuje nyní v módu "i pro zapsané předměty" (nejen tedy pro předměty ukončené) až do víkendu 21. února 2021, kde dostávají možnost vyjádřit se i ti studenti v předmětech, které neuzavřeli.

V Praze 15. 2. 2021

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan