Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia 29. března 2018

Blahopřejeme všem úspěšným absolventům bakalářského i magisterského studia. Promoce se uskuteční v Betlémské kapli dne 29. března 2018.

Jistě uvítáte následující opatření a doporučení děkana, přijatá v zájmu zajištění slavnostního a důstojného rázu této významné životní události. Všechny účastníky promocí prosíme o dochvilnost.

Absolventy prosíme, aby se dostavili do Betlémské kaple ve společenském oděvu nejpozději hodinu před začátkem své promoce. Pokud se promoce nezúčastníte, oznamte s předstihem tuto skutečnost své studijní referentce.

Počet míst pro hosty není omezen, vstup je zdarma, rezervace míst se neprovádí.

Rozpis promocí