Mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro studium v akademickém roce 2018/2019

Přihlášky od 10. května do 2. září 2018

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do bakalářských programů pro akademický rok 2018/2019 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských programech:

Termín zahájení přijímání přihlášek 10. 5. 2018
Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost přihlášku vyplnit, vytisknout, zaplatit a doručit, případně téhož dne odeslat poštou) 2. 9. 2018
Termín přijímací zkoušky do bakalářského studia 10. 9. 2018
Termín zápisu do studia 1. ročníku BS 24. 9. 2018
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení/nostrifikační doložky, v případě cizinců (kromě Slovenské republiky) také potvrzení o absolvování zkoušky z českého jazyka nejpozději v den zápisu 24. 9. 2018

Projednáno AS FEL 13. 4. 2018.

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (mimo terminy přijímacího řízení z odstavce VII., v tomto mimořádném termínu přijímacího řízení platí výše uvedená data).

Detailní informace k přijímací zkoušce najdete na Směrnici děkana

V Praze 10. 5. 2018

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Pozn.: Do mimořádného termínu přijímacího řízení (tzv. 2. kola) je nutné podat novou přihlášku bez ohledu na to, zda již byla na FEL v letošním roce přihláška podána.

Doporučujeme:

Cyklus video přednášek/návodů pro přípravu na přijímacím zkouškám z matematiky

Kurz pro přípravu a opakování k přijímací zkoušce z matematiky, srpen 2018