Učitelé ke studentské anketě za zimní semestr 2017/2018

Studenti a studentky vyplnili anketní lístky z 37% pro ukončené předměty a z 29% pro předměty zapsané, 201 studentů vložilo své náměty mimo předměty. Výpovědní hodnota ankety je tedy velice slušná.

Na stránce https://anketa.is.cvut.cz/secure/vysledky/fel/2018zs/1/public/ jsou k dispozici výsledky nové ankety za zimní semestr 2017/2018. V této fázi zpracování ankety mají k anketě přístup jen učitelé. Každý učitel má přístup ke studentským komentářům ke své osobě a ke svému předmětu.

Do 13. března se každý učitel vyjádří ke studentským komentářům ke své osobě či svému předmětu. Vyjádří případný nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (implicitně je nastaven souhlas) a vloží svoje komentáře ke studentským komentářům týkajících se jeho osoby.

Další harmonogram zpracování výsledků ankety za zimní semestr 2017/2018:

13. 3. 2018 ukončení vyjadřování ke studentským komentářům
19. 3. 2018 vyvěšení výsledků ankety včetně komentářů studentů a vyjádření učitelů
27. 3. 2018 ukončení vyjádření vedoucích kateder + odpovědi na celofakultní otázku
4. 4. 2018 ukončení vyjádření garantů studijních programů
10. 4. 2018 zhodnocení vyjádření vedoucích kateder děkanem

Čtyři účastníci ankety byli vylosováni a obdrželi elektroniku podle vlastního výběru, za celou anketu byl nově vylosován Josef Kaňák, student magisterského programu Elektronika a komunikace - Elektronika, 1. ročník.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Připomínky k anketě prosím směřujte na Michala Valentu a mně na vědomí.