Výsledky slosování studentské ankety za zimní semestr 2017/2018

(na závěr ankety 26. února proběhne ještě jedno slosování!)

Dne 13. února 2018 proběhlo slosování 3731 anketních lístků za zimní semestr pro uzavřené předměty. Vylosování provedl prof. M. Navara, předseda Akademického senátu, ceny do ankety vložil děkan fakulty prof. P. Ripka. Cenami v losování je příspěvek na elektroniku v ceně 7000 Kč. Vylosování budou informováni e-mailem k převzetí ceny, předání bude uskutečněno po předchozí e-mailové dohodě.

Vylosováni byli:

Jméno Studijní program a obor  
Bistřický Marek Bakalářské studium, 1. ročník, Elektrotechnika, energetika a management
Havelka Tomáš Bakalářské studium, 2. ročník, Elektronika a komunikace
Malý Jakub Bakalářské studium, 3. ročník, Kybernetika a robotika - Robotika
Josef Kaňák Magisterské studium, 1. ročník, Elektronika a komunikace - Elektronika

BLAHOPŘEJEME!!!!!

Anketa je zatím vyplněna z 22 %. Studentská anketa pokračuje nyní v módu "i pro zapsané předměty" (nejen tedy pro předměty ukončené) až do pondělka 26. února 2018.

 

Po uzavření ankety bude vylosován ještě jeden výherce - i v této fázi studentské ankety vložil děkan fakulty zajímavou cenu - příspěvek na elektroniku v ceně 7000 Kč.

V Praze 14. 2. 2018

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan