Výsledky ankety studentů za letní semestr 2017/2018

Výsledky ankety studentů za letní semestr 2017/2018

  1. Každý učitel se měl možnost do 28. září 2018 vyjádřit se ke slovním komentářům studentů u svých předmětů a mohl sdělit svůj nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (u komentářů, kde byla odkryta identita studentů, se studentské komentáře a reakce učitele zveřejnily vždy), zareagovalo 276 učitelů 659 komentáři.

  2. Do poloviny listopadu před předběžnými zápisy (13. listopad) do letního semestru 2018/2019, v souladu s harmonogramem zpracování výsledků ankety, budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana fakulty k výsledkům ankety včetně reakce odpovědných pracovníků fakulty na podněty z celofakultní otázku.

  3. Vylosovaní studenti za letní semestr 2017/2018

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Příloha - Statistika ankety

  • Bylo vyplněno 29.6 % anketních lístků pro ukončené předměty a 23 % pro předměty zapsané.

  • Bylo připraveno 11 602 anketních lístků k předmětům. Z toho bylo 9028 anketních lístků, k řádně ukončeným předmětům. Vyplněno bylo 2 675 anketních lístků k předmětům (ukončeným i neukončeným). Bez vztahu k předmětu bylo vyplněno 174 anketních lístků (fakultní otázky).

  • Studenti vyplnili 3 584 textových komentářů na 1 494 různých anketních lístcích, 386 textových komentářů bylo podepsáno, podepsané komentáře pochází od 88 různých studentů.