Učitelé ke studentské anketě za letní semestr 2017/2018

Na stránce https://anketa.is.cvut.cz/secure/vysledky/fel/2018ls/1/public/ jsou k dispozici výsledky nové ankety za letní semestr 2017/2018. V této fázi zpracování ankety mají k anketě přístup jen učitelé. Každý učitel má přístup ke studentským komentářům ke své osobě1 a ke svému předmětu.

Do čtvrtka 27. září 2018 se každý učitel vyjádří ke studentským komentářům ke své osobě či svému předmětu.

Další harmonogram zpracování výsledků ankety za letní semestr 2018/2019:

6. 10. 2018 zveřejnění výsledků ankety včetně komentářů studentů
6. 10. 2018 zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder včetně vyjádření učitelů
20. 10. 2018 vyjádření vedoucích kateder
30. 10. 2018 vyjádření garantů studijních programů
6. 11. 2018 vyjádření děkana
16. 11. 2018 zveřejnění úplných výsledků ankety
26. 11. 2018 předběžné zápisy do letního semestru

Tři účastníci ankety byli vylosováni a obdrželi elektroniku podle vlastního výběru.

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


1 V případě, že učitel nesouhlasí se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (implicitně je nastaven souhlas), změní souhlas tlačítkem na formuláři.