Cena děkana za prestižní disertační práci udělena

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze udělil Cenu děkana za prestižní disertační práci. Autoři oceněných prací a jejich školitelé obdrží čestné uznání děkana a finanční odměnu.

Hlavními požadavky pro přiznání ocenění jsou publikace jádra disertační práce v mezinárodních časopisech, citační odezva, oponent disertace z prestižního zahraničního pracoviště. Samozřejmým požadavkem je proto sepsání a obhajoba práce ve světovém jazyce.

Cena děkana za prestižní disertační práci je udělována každoročně.

V roce 2016 obdrželi cenu tito nominovaní autoři:

  1. Miroslav Horký za práci Numerical studies of plasma instabilities pod vedením prof. RNDr. Petra Kulhánka, CSc. a doc. RNDr. Vladimíra Karase, CSc. zdůvodnění
  2. Jan Kraček za práci Wireless Power Transmission pod vedením prof. Ing. Miloše Mazánka, CSc. a prof. Ing. Pavla Plechače, Ph.D. zdůvodnění