Cena děkana za prestižní disertační práci udělena

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze udělil Cenu děkana za prestižní disertační práci. Autoři oceněných prací a jejich školitelé obdrží čestné uznání děkana a finanční odměnu.

Hlavními požadavky pro přiznání ocenění jsou publikace jádra disertační práce v mezinárodních časopisech, citační odezva, oponent disertace z prestižního zahraničního pracoviště. Samozřejmým požadavkem je proto sepsání a obhajoba práce ve světovém jazyce.

Cena děkana za prestižní disertační práci je udělována každoročně.

V roce 2015 obdrželi cenu tito nominovaní autoři:

 1. Michal Vondra za práci Allocation of Resources in Network with Small Cells pod vedením doc. Ing. Zdeňka Bečváře, Ph.D. zdůvodnění

  Tématem práce je velice aktuální problematika přidělování rádiových prostředků v mobilních sítích páté generace (5G), jejichž nasazení se předpokládá kolem roku 2020. V rámci práce bylo navrženo několik algoritmů pro optimalizaci skenování okolních buněk a pro efektivní předání spojení (handover) mezi základnovými stanicemi. Pro tyto účely byl vyvinut realistický model pohybu uživatelů v městském prostředí. Zároveň byla zkoumána oblast konvergence mobilních sítí a cloud computingu a byl navržen způsob výběru výpočetní jednotky pro obsloužení cloudových služeb v mobilní síti. Práce přináší řadu nových poznatků v oblasti řízení předělování prostředků v mobilních sítích a v oblasti řízení mobility uživatelů, které umožní efektivnější využití rádiových prostředků v budoucích mobilních sítích.

  Výsledky disertační práce vznikaly jako součást Evropských projektů FP7 a národního projektu (GAČR).

  M. Vondra strávil v roce 2014 šest měsíců na univerzitě University College Dublin pod vedením dr. Soufiena Djahela a prof. Johna Murphyho. Během svého pobytu se zabýval problematikou propojení mobilních sítí a inteligentních transportních systémů. Výsledkem spolupráce byl článek prezentovaný na prestižní zahraniční konferenci.

  Všechny výsledky uvedené v dizertační práci byly publikovány na mezinárodních konferencích. Tři nejvýznamnější konference jsou uvedeny níže:

  • M. Vondra, Z. Becvar, “Considering Algorithm for Small Cell Cloud,” In IEEE International Conference on Cloud Networking CloudNet 2014, Luxemburg, Luxemburg, Oct. 2014.
  • M. Vondra, Z. Becvar, “Self-configured Neighbor Cell List of Macro Cells in Network with Small Cells,” In IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications PIMRC 2013. London, UK, Sep. 2013.
  • Z. Becvar, M. Vondra, P. Mach, “Dynamic Optimization of Neighbor Cell List for Femtocells,” In IEEE Vehicular Technology Conference VTC-Spring 2013. Dresden, Germany, June 2013.

  Výsledky dizertační práce byly publikovány ve dvou časopisech s impaktfaktorem vyšším než je medián oboru. Oba časopisy byly přijaty a publikovány před obhajobou dizertační práce. Jedná se o:

  • M. Vondra, Z. Becvar, “Distance-based Neighborhood Scanning for Handover Purposes in Network with Small Cells,” In IEEE Transactions on Vehicular Technology, Feb. 2015.
   http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=7039282&tag=1
   Impaktfaktor časopisu = 2,642
   Median Impaktfaktor ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC = 1.214
   Median Impaktfaktor TELECOMMUNICATIONS = 1.117
   Median Impaktfaktor TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY = 1.102
  • Z. Becvar, P. Mach, M. Vondra, “Self-optimizing Neighbor Cell List with Dynamic Threshold for Handover Purposes in Networks with Small Cells,” In Wireless Communications and Mobile Computing, Dec. 2013.
   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wcm.2456/pdf
   Impaktfaktor časopisu = 1,291
   Median Impaktfaktor COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS = 1.035
   Median Impaktfaktor ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC = 1.214
   Median Impaktfaktor TELECOMMUNICATIONS = 1.117