Улаанбаатар хотын Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн Цахилгаан Дамжлагын Хичээлийн Сургалтыг Шинэчлэх

Чехийн Хөгжлийн Агентлагийн дэмжлэгээр хэрэгжсэн болно. Прага хот, Чех улс

Innovation of Electric Drives Teaching at Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaatar

Supported by the Czech Development Agency, Prague, Czech Republic

Inovace výuky elektrických pohonů na Mongolské Technické univerzitě v Ulaanbaataru

Podporováno Českou rozvojovou agenturou, Praha, Česká republika


Чехийн Техникийн Их Сургуулийн (ЧТИС) Цахилгаан Инженерийн факультетийн Цахилгаан Дамжлага, Зүтгүүрийн төсөл нь Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн (ШУТИС) Эрчим Хүчний Инженерийн Сургуулийн Цахилгаан Дамжлагын Хичээлийн Сургалтыг сайжруулах зорилготой юм.

Уг төсөл нь Чехийн Хөгжлийн Агентлагийн дэмжлэг ба Чех улсын Монгол улстай хөгжлийн хамтын ажиллагааны санхүүжилтээр шалгаран хэрэгжсэн болно. Энэхүү төслөөр баклаврын сургалтын Цахилгаан дамжлага ба магистрын сургалтын Технологийн процессын автомат удирдлага хичээлүүд шинэчлэгдсэн юм.

Эдгээр хичээлүүд нь ШУТИС-ийн магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрийн хичээлүүдийн нэг хэсэг бөгөөд тэдгээрийг шинэчилж байгаа нь Европын стандартын түвшинд хүргэхэд нэмэр болох юм.

Эдгээр хичээлүүдийг үзсэнээр оюутнууд орчин үеийн цахилгаан дамжлагын бүтэц, тэдгээрийг удирдах зарчмууд ба автоматжуулсан технологийн процессын хэрэглээг мэдэх болно. Оюутнууд нь дамжлагын техникийн параметрыг тооцож үнэлж сурах ба тэдгээрийн бүрэлдхүүнүүд, функцууд болон хэсэг тус бүрийн ажиллагааг нарийн судалж мэдэх юм. Оюутнууд нь үндсэн хэрэглээг ойлгож, үүндээ тулгуурлан хэсэгчилсэн технологийн процессын эд ангиудыг судалж хийж сурах, машины эд ангиудыг ангилан нарийн мэргэших, санал болгох зүйлээ шалган турших.

2013/2014 оны хичээлийн жилийн өвлийн семестрт Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль дээр Чех багш нар англи хэл дээр, Монгол багш нартай хамтран хичээлүүдийг зааж төслийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд дараа дараагийн жилүүдэд энэхүү сургалт үргэлжлэх юм.


Project of the Department of Electric Drives and Traction, Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague (CTU) focuses on innovation of teach-ing electric drives at the School of Power Engineering of Mongolian University of Science and Technology in Ulaanbaatar (MUST).

The project received the support of the Czech Development Agency and it is financed within the Czech Development Cooperation program with Mongolia. It involves modernization of the subject Electric Drive in the Bachelor program and of the subject Automated Control of Technological Processes in the Master program.

Both named subjects are part of the accreditation granted to MUST, and their modernization will reinforce the level of European standard.

After completing courses, students will know the structures of modern electric drives, the principles of their control and implementation in automated technological processes. Students will be able to judge technical parameters of drives and their components and they will know functions and general operation of individual parts in detail. They will understand basic applications, and therefore, they will be able to create studies of needs of a particular technological process, specify machinery requirements, and examine supplier offers.

In the winter semester 2013/2014, the implementation of English version was done by Czech teachers at MUST with the participation of Mongolian colleagues who will then continue teaching in the following school years.


Projekt Katedry elektrických pohonů a trakce Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) je zaměřen na inovaci výuky elektrických pohonů na School of Power Engineering Mongolské technické univerzity v Ulaanbaataru (MUST).

Projekt získal podporu České rozvojové agentury a je financován v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskem. Zahrnuje modernizaci předmětu Elektrické pohony v bakalářském programu a předmětu Automatické řízení v technologických procesech v magisterském programu.

Oba jmenované předměty jsou součástí akreditace udělené MUST a jejich modernizace posílí úroveň evropského standardu.

Studenti budou po absolvování výuky znát struktury moderních elektrických pohonů a jejich řízení. Budou schopni posuzovat technické parametry pohonů a jejich komponent, budou znát detailně funkce a obecnou obsluhu jednotlivých částí. Budou rozumět základním aplikacím, a tím budou schopni vytvářet studie potřeb daného technologického procesu, specifikovat požadavky na zařízení i posuzovat nabídky dodavatelů.

V zimním semestru 2013/2014 byla anglická verze implementována na MUST českými učiteli za účasti mongolských kolegů, kteří budou ve výuce pokračovat v příštích školních letech.