Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku bakalářských programů

Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku všech bakalářských programů proběhne v úterý 14. října 2014 v Betlémské kapli.

Žádáme studenty, aby se dostavili ve společenském oděvu nejpozději půl hodiny před zahájením příslušné imatrikulace.

Součástí imatrikulace bude nácvik a zpěv studentské hymny Gaudeamus igitur (text, hudba).

Rozdělení studentů

8,30 hodin - studijní programy:10,30 hodin - studijní programy:
Elektrotechnika, energetika a managementKomunikace, multimédia a elektronika
Kybernetika a robotikaOtevřená informatika
Otevřené elektronické systémySoftwarové technologie a management

Dne 14. 10. 2014 se výuka pro 1. ročníky neruší.

Skupinám, kterým imatrikulace koliduje s rozvrhem výuky, bude nepřítomnost na výuce omluvena.