CSVTS

Pobočka ČSVTS při elektrotechnické fakultě Praha 6, z.s.

Menu

 • O nás
 • Aktivity
 • Základní dokumenty
 • Orgány pobočky
 • Kontakt
 • Hledáme zájemce o připravované kurzy - podrobnosti naleznete v sekci Aktivity.

  Pobočka hledá nové členy, kteří by se aktivně podíleli na její činnosti. Zejména z oblasti FEL nebo ČVUT, s ukončeným odborným vzděláním a s praktickými zkušenostmi z některého z elektrotechnických oborů. Benefitem může být mj. roční příspěvek na další vzdělávání v oboru.

  Pobočka zahájila aktivní podporu výuky na FEL. V laboratorních cvičeních předmětu "Výroba výkonových zařízení" (A1B13VVZ) začaly být využívány výukové pomůcky, které Pobočka získala po ukončení projektu řešeného ČES - č. CZ.1.04/1.1.02/23.00260 s názvem "Profesní vzdělávání v oblasti elektromagnetické kompatibility". Projekt byl podporován z prostředků Evropského sociálního fondu ČR. V uvedeném předmětu budou působit i někteří učitelé, členové Pobočky, kteří byli v projektu zapojeni jako řešitelé a mohou tak předat své autentické praktické poznatky našim studentům.

  Pobočka nabízí svým členům i externím subjektům pomoc a podporu při realizaci projektů, které jsou v souladu s posláním pobočky a s jejími hlavními aktivitami.

  V oblasti konzultační a poradenské činnosti mohou členové Pobočky nabídnout své služby a zkušenosti v následujících oblastech techniky: