Co je to Akademický senát

Akademický senát FEL ČVUT je nejvyšší samostatný zastupitelský orgán akademické obce FEL ČVUT. Rozhoduje o klíčových otázkách chodu fakulty - například volí děkana, schvaluje vnitřní předpisy a rozdělení finančních prostředků, schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady.

Senát je však také tým lidí, kterým záleží na dění na fakultě, kteří chtějí toto dění aktivně ovlivňovat, a kteří chtějí neustále zlepšovat studijní i pracovní podmínky. Uvítáme proto jakékoliv obecné i konkrétní připomínky, návrhy a podněty, od studentů i zaměstnanců FEL.

Všechna zasedání AS FEL jsou veřejná.

Seznam členů AS FEL

Současného volebního období FEL: 2022-2024

Zaměstnanci

prof. Ing. Jan Faigl, Ph.D. doc. Ing. Jan Faigl, Ph.D.
Katedra počítačů (13136)
E-mail: faiglj@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Karel Fliegel, Ph.D. Ing. Karel Fliegel, Ph.D.
Katedra radioelektroniky (13137)
E-mail: fliegek@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D. doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D.
Katedra matematiky (13101)
E-mail: habala@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Radek Havlíček, Ph.D. Ing. Radek Havlíček, Ph.D.
Katedra elektrických pohonů a trakce (13114)
E-mail: havlicr@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.
Katedra elektrotechnologie (13113)
E-mail: hrzinap@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
Katedra mikroelektroniky (13134)
E-mail: janicek@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Petr Kočárník, Ph.D. Ing. Petr Kočárník, Ph.D.
Katedra elektrických pohonů a trakce (13114)
E-mail: kocarni@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Jan Koller, Ph.D. Ing. Jan Koller, Ph.D.
Katedra elektroenergetiky (13115)
E-mail: koller@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
doc. Dr. Ing. Jan Kyncl doc. Dr. Ing. Jan Kyncl
Katedra elektroenergetiky (13115)
E-mail: kyncl@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. prof. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D.
Katedra fyziky (13102)
E-mail: rezekboh@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc. doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc.
Katedra měření (13138)
E-mail: roztocil@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
RNDr. Petr Štěpán, Ph.D. RNDr. Petr Štěpán, Ph.D.
Katedra kybernetiky (13133)
E-mail: stepan@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
doc. RNDr. Jan Voves, CSc. doc. RNDr. Jan Voves, CSc.
Katedra mikroelektroniky (13134)
E-mail: voves@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)

Studenti

Bc. Markéta Klimtová

Ing. Markéta Klimtová
Postgraduální studentka
Katedra elektrotechnologie(13113)
E-mail: klimtma2@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)

Antonín Krpenský Ing. Antonín Krpenský
Postgraduální student
Katedra fyziky (13102)
E-mail: antonin.krpensky@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Jiří Kubík Ing. Jiří Kubík
Postgraduální student
Katedra počítačů (13136)
E-mail: kubikji2@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Bc. Kateřina Nováková Ing. Kateřina Nováková
Postgraduální studentka
Katedra elektrotechnologie(13113)
E-mail: novakk25@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Michal Reiser Michal Reiser
Student bakalářské etapy
E-mail: reisemic@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Jakub Sláma Ing. Jakub Sláma
Postgraduální student
Katedra počítačů (13136)
E-mail: slamajak@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Martin Šťastný Ing. Martin Šťastný
Postgraduální student
Katedra mikroelektroniky (13134)
E-mail: martin.stastny@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Marek Szeles Ing. Marek Miltner
Postgraduální student
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd (13116)
E-mail: szelemar@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Ing. Radim Špetlík Ing. Bc. Radim Špetlík
Postgraduální student
Katedra kybernetiky (13133)
E-mail: spetlrad@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)
Bc. Martin Zoula Ing. Martin Zoula
Postgraduální student
Katedra počítačů (13136)
E-mail: zoulamar@fel.cvut.cz
volební program (kandidátka)

Rozdělení do komisí

Komise Mluvčí Členové senátu Členové ostatní, resp. partneři ve vedení
pedagogická Habala Faigl, Habala, Havlíček, Hrzina, Janíček, Koller, Krpenský, Kubík, Nováková, Sláma, Štěpán, Zoula proděkani pro studium
ekonomická Koller Faigl, Fliegel, Havlíček, Hrzina, Janíček, Kočárník, Koller,  Rezek, Roztočil, Štěpán, Voves tajemník
legislativní Sláma Habala, Kyncl, Kubík, Reiser, Rezek, Roztočil, Sláma, Šťastný, Zoula vedení podle obsahu materiálu
věda a výzkum Rezek Faigl, Fliegel, Krpenský, Rezek, Roztočil, Miltner, Štěpán proděkan pro VVČ
KOPR Šťastný Havlíček, Janíček, Klimtová, Kubík, Reiser, Sláma, Šťastný, Zoula proděkan pro vnější vztahy, vedoucí oddělení vnějších vztahů
Komise pro rozvoj FEL Havlíček Faigl, Havlíček, Hrzina, Kubík, Miltner, Reiser, Špetlík, Šťastný, Voves proděkan pro rozvoj
správce emailové konference senátu   tajemník AS FEL  
Za obsah odpovídá: Ing. Jan Koller, Ph.D.