Rozřazování studentů 1. ročníků EEM, SIT a OI bakalářského studia do specializací, jaro 2024

Studenti 2. semestru programů bakalářského studia EEM (Elektrotechnika, energetika a management), SIT (Softwarové inženýrství a technologie), OI (Otevřená informatika) budou rozřazeni do specializací svého programu. Proces rozřazení do specializací proběhne podle tohoto harmonogramu:

  • Proběhnou besedy se studenty EEM, SIT a OI. Cílem besed je poskytnout studentům informace o specializacích studijních programů.
  • Studenti vloží své pořadí zájmu o jednotlivé specializace do webové aplikace KOS od 15. března do 31. března 2024.
  • Vyhlášení výsledků rozřazení bude zveřejněno v první polovině dubna (15. dubna 2024 začínají předběžné zápisy do zimního semestru).
Program Specializace Kapacita
EEM Aplikovaná elektrotechnika 69
Elektrotechnika a management 50
SIT Enterprise systémy 69
Technologie pro multimédia a virtuální realitu 40
Business informatics 40
Technologie internetu věcí 40
OI Internet věcí 40
Počítačové hry a grafika 65
Software 100
Základy umělé inteligence a počítačových věd 100

Besedy o specializacích programů

Garanti programů EEM, SIT a OI nabízejí besedy se studenty. Cílem besed je poskytnout studentům informace o specializacích těchto programů

Program Termín besedy Místo Garant
SIT pátek 1. března, 9:15 T2:D3-309 doc. M. Bureš
OI pondělí 11. března, 18:00 KN:E-301 prof. Faigl
EEM úterý 12. března, 18:.00 T2:D3-309 prof. J. Knápek

Způsob vložení pořadí zájmu o specializace

Pořadí zájmů o specializace studenti vloží pomocí webové aplikace KOS od 15. března do 31. března 2024. K tomu slouží formulář „Ostatní / Projevení zájmu o obor“ (specializaci). Podle studentova studijního programu KOS nabídne úplný seznam nabízených specializací tohoto programu. Studenti si mohou zvolit pořadí zájmu od 1 až do maxima nabízených specializací příslušného programu (ve formuláři ho vyznačí ve sloupci „Pořadí“). Svoji volbu student potvrdí klepnutím na tlačítko „Zapsat“. Při převisu zájmu o některou specializaci rozhoduje o pořadí zařazení vážený studijní průměr.

Případné dotazy směřujte na správce KOSu dr. P. Mášu (masap@fel.cvut.cz).

Upozornění

V případě, že student nestanoví pořadí svých preferencí specializací svého programu do 31. března 2024, nebude zařazen do žádné specializace. Do preferované specializace pak může být případně přijat až v dalším akademickém roce na základě posouzení žádosti garantem příslušné specializace dle kapacity specializace. Studenti bez přiřazené specializace budou mít problém se zápisy do semestru a nemohli by pak své studium řádně ukončit (absolvuje se nejen v programu, ale i ve specializaci).

1. 3. 2024

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., v. r., proděkanka