Učitelé ke studentské anketě za zimní semestr 2023/2024

Za zimní semestr ak. roku 2023/2024 vyplnili studenti anketu z 39 %. Na stránce https://anketa.cvut.cz/ jsou vyučujícím zpřístupněny VÝSLEDKY ankety za zimní semestr 2023/2024. Vyučující na této stránce vidí souhrnné hodnocení své osoby i svá hodnocení v předmětech, které vyučovali (hodnocení učitelů jsou přístupná také jejich vedoucím kateder). Odtud pak směřují odkazy na hodnocení jednotlivých předmětů.

Do neděle 17. března 2024 se každý učitel vyjádří ke studentským komentářům ke své osobě či svému předmětu. Vyučující má možnost odpovědět i na jednotlivý textový komentář od studenta a může svoje vyjádření i měnit či doplňovat až do uvedeného termínu. Studenti budou mít přístup k výsledkům ankety od 18. března 2024.

Poznámka: Objeví-li se ve studentských komentářích text, který je urážlivý, vulgární, dehonestující apod. a se kterým učitel nesouhlasí, sdělí učitel svůj odůvodněný požadavek proděkance resp. děkanovi (nejpozději do středy 13. března 2024) a ti rozhodnou o případném odstranění komentáře z výsledné ankety.

26. února 2024

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., správce ankety


Další harmonogram zpracování výsledků ankety za zimní semestr 2023/2024:

18. 3. 2024 vyvěšení výsledků ankety včetně komentářů studentů a vyjádření učitelů
2. 4. 2024 ukončení vyjadřování vedoucích kateder
9. 4. 2024 ukončení vyjadřování garantů studijních programů a odpovědných pracovníků k podnětům studentů
12. 4. 2024 zhodnocení výsledků ankety děkanem
13. 4. 2024 zveřejnění vyjádření děkana, garantů studijních programů a vedoucích pracovníků FEL k anketě
15. 4. 2024 předběžné zápisy do zimního semestru 2024/2025