Výsledky ankety studentů s reakcemi učitelů za zimní semestr 2023/2024

  • Výsledky ankety studentů s reakcemi učitelů za zimní semestr 2023/2024 jsou dostupné na https://anketa.cvut.cz/.

  • Studenti a studentky FEL vyplnili anketní lístky z více než 39 %.

  • Každý učitel měl do 17. března možnost vyjádřit se ke slovním komentářům studentů u svých předmětů.

  • Před předběžnými zápisy do zimního semestru 2024/2025 (15. dubna) budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana fakulty k výsledkům ankety včetně reakcí na podněty studentů uvedené v odpovědích na celofakultní otázky.

18. 3. 2024

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., správce ankety FEL