Studentská anketa za letní semestr 2023/2024 otevřena

Vstup do ankety

Anketní lístky je možné vyplnit na standardní stránce aplikace ankety. Vyplnění ankety je zcela anonymní, studenti ale mají možnost odkrýt svou anonymitu. Anketa je určena i pro naše čerstvé absolventy.

Význam ankety

Základním smyslem ankety je poskytnout vyučujícím a vedení fakulty zpětnou vazbu, která napomůže zlepšení kvality výuky a prostředí na fakultě. Výsledky studentské ankety se velice zodpovědně zabývají vedoucí kateder, garanti studijních programů a děkan fakulty.

Kromě toho, že se studentky a studenti vyjadřují k předmětům a učitelům, mají možnost se vyjádřit také k životu na fakultě v rámci dvou nepředmětových anketních otázek:

  • Které služby fakulty oceňujete a které naopak od fakulty postrádáte?
  • Co ve studentské anketě postrádáte (náměty na zlepšení)?

Slosování ankety

Také v tomto semestru budou z účastníků ankety vylosováni 3 výherci, kteří získají cenu v hodnotě 7000 Kč na elektroniku dle vlastního výběru. Za každý anketní lístek vyplněný do 2. září 2024 přitom získává student/studentka do slosování jeden los. Každý účastník slosování může získat jen jednu výhru (výherci z minulého běhu ankety).

Výsledky ankety za zimní semestr 2023/2024

23. 5. 2024

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., správce ankety

Termíny ankety
23. května 2024 otevření ankety pro úspěšně ukončené předměty
1. září 2024 slosování ankety a přepnutí pro jen zapsané předměty
10. září 2024 uzavření ankety