Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia 23. března 2023

Blahopřejeme všem úspěšným absolventům bakalářského i magisterského studia. Promoce se uskuteční v Betlémské kapli (Betlémské náměstí 5, Praha 1) dne 23. března 2023.

Absolventy prosíme, aby se dostavili do Betlémské kaple ve společenském oděvu nejpozději jednu hodinu před začátkem své promoce. Pokud se promoce nezúčastníte, oznamte prosím s předstihem tuto skutečnost své studijní referentce.

Jistě uvítáte následující doporučení děkana přijatá v zájmu zajištění slavnostního a důstojného rázu této významné životní události. Všechny účastníky promocí prosíme o dochvilnost.

Vstup je zdarma, rezervace míst se neprovádí.

Rozpis promocí