Pravidelné plavání v centru Prahy za zvýhodněnou cenu

Své pondělní večery po následujících 21 měsíců můžete věnovat relaxaci a sportu v plaveckém bazénu. Od 9. 10. 2023 do 24. 6. 2025 od 19 do 20 hodin je bazén v Tyršově domě na pražském Újezdu vyhrazen zaměstnancům ČVUT. Kapacita 25 dlouhého bazénu je cca 20 osob a zbývá ještě několik volných míst.

Celková cena za období bezmála dvou let je pouhých 5 000 Kč a nabídku Vysokoškolského odborového svazu Fakulty elektrotechnické mohou využít i nečlenové odborového svazu, nebo dokonce i osoby mimo ČVUT. Přihlásit se mohou dokonce dvojice zájemců, které se vzájemně dohodnou na střídavé účasti na plavání.

Zájemci o plavání mohou uhradit účastnický poplatek na 160917379/0800 (účet VOS FEL ČVUT ). Do Sdělení pro příjemce stačí uvést "plavání 23/24 + jméno plavajícího (resp. jména dvojice plavající střídavě)". Informaci o poukázání účastnického poplatku a případné dotazy zašlete i na e-mail pichal@fel.cvut.cz. Svou účastnickou legitimaci si můžete vyzvednout dne 9. 10. 2023 v Tyršově domě, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 - Malá Strana.

Dny, kdy se plavání nekoná:

 25. 12. 2023, 1. 1. 2024, 1. 4. 2024, 29. 4. 2024, 6. 5. 2024

Termín posledního plavání:

24. 6. 2024

Zdravotní pojišťovny ve většině případů podporují pohybové aktivity pojištěnců a lze je zažádat o příspěvek na plavání, který činí obvykle 500,- Kč na rok. Potvrzení pro pojišťovnu Vám bude vystaveno na požádání.

Více o nejstarším fungujícím krytém bazénu v Praze.