Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku bakalářských programů

Imatrikulace studentů prezenční formy prvního ročníku všech bakalářských programů proběhne v pondělí 16. října 2023 v Betlémské kapli (Betlémské náměstí 4, Praha 1).

Žádáme studenty, aby se dostavili ve společenském oděvu nejpozději půl hodiny před zahájením příslušné imatrikulace.

Rozdělení studentů

9:00 hodin 11:00 hodin 13:00 hodin
Kybernetika a robotika
Elektrotechnika, energetika a management
Elektronika a komunikace
Otevřená informatika
Softwarové inženýrství a technologie
Lékařská elektronika a bioinformatika
Otevřené elektronické systémy

Dne 16. 10. 2023 se výuka pro 1. ročníky neruší. Skupinám, kterým imatrikulace koliduje s rozvrhem výuky, bude nepřítomnost na výuce omluvena.

Praha 4. 10. 2023

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka