Učitelé ke studentské anketě za zimní semestr 2022/2023

Za zimní semestr ak. roku 2022/2023 vyplnili studenti anketu z 39 %. Na stránce https://anketa.cvut.cz/ jsou vyučujícím zpřístupněny výsledky ankety za zimní semestr 2022/2023. Vyučující na této stránce vidí souhrnné hodnocení své osoby i svá hodnocení v předmětech, které vyučovali (hodnocení učitelů jsou přístupná také jejich vedoucím kateder). Odtud pak směřují odkazy na hodnocení jednotlivých předmětů.

Do neděle 19. března 2023 se každý učitel vyjádří ke studentským komentářům ke své osobě či svému předmětu. Vyučující má možnost odpovědět i na jednotlivý textový komentář od studenta a může svoje vyjádření i měnit či doplňovat až do uvedeného termínu.  Studenti budou mít přístup k výsledkům ankety od 20. března 2023.

Poznámka: Objeví-li se ve studentských komentářích text, který je urážlivý, vulgární, dehonestující apod. a se kterým učitel nesouhlasí, sdělí učitel svůj odůvodněný požadavek proděkance resp. děkanovi (nejpozději do středy 15. března 2023) a ti rozhodnou o případném odstranění komentáře z výsledné ankety.

26. února 2023

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., správce ankety


Další harmonogram zpracování výsledků ankety za zimní semestr 2022/2023:

20. 3. 2023 vyvěšení výsledků ankety včetně komentářů studentů a vyjádření učitelů
3. 4. 2023 ukončení vyjadřování vedoucích kateder
10. 4. 2023 ukončení vyjadřování garantů studijních programů a odpovědných pracovníků k podnětům studentů
13. 4. 2023 zhodnocení výsledků ankety děkanem
14. 4. 2023 zveřejnění vyjádření děkana, garantů studijních programů a vedoucích pracovníků FEL k anketě
17. 4. 2023 předběžné zápisy do zimního semestru 2023/2023