Výsledky ankety studentů s reakcemi učitelů za zimní semestr 2022/2023

  • Výsledky ankety studentů s reakcemi učitelů za zimní semestr 2022/2023 jsou dostupné na https://anketa.cvut.cz/.

  • Studenti a studentky FEL vyplnili anketní lístky z 39 %!

  • Každý učitel měl do 19. března možnost vyjádřit se ke slovním komentářům studentů u svých předmětů.

  • Před předběžnými zápisy do zimního semestru 2023/2024 (17. dubna) budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana fakulty k výsledkům ankety včetně reakcí na podněty studentů uvedené v odpovědích na celofakultní otázky.

20. 3. 2023

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., správce ankety FEL