Učitelé ke studentské anketě za letní semestr 2022/2023

Na stránce https://anketa.cvut.cz/ (SSO přihlášení, Výsledky / FEL - léto 22/23) jsou vyučujícím zpřístupněny výsledky ankety za letní semestr 2022/2023. Vyučující na této stránce v záložce Moje stránka učitele vidí souhrnné hodnocení své osoby i svá hodnocení v předmětech, které vyučovali (hodnocení učitelů jsou přístupná také jejich vedoucím kateder). Odtud pak směřují odkazy na hodnocení jednotlivých předmětů.

Každý učitel se do pátku 6. října 2023 vyjádří ke studentským komentářům ke své osobě a svým předmětům. Vyučující může svoje vyjádření i měnit či doplňovat až do uvedeného termínu. Studenti budou mít přístup k výsledkům ankety od 10. října 2023.

Poznámka: Objeví-li se ve studentských komentářích text, který je urážlivý, vulgární, dehonestující apod., učitel svou námitku sdělí proděkance resp. děkanovi (nejpozději do 6. října 2023) k dalšímu rozhodnutí o případném odstranění komentáře z výsledné ankety.

13. 9. 2023

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka

Připomínky k anketě přijímá správce ankety doc. Ivan Jelínek.

Další harmonogram zpracování výsledků ankety za letní semestr 2022/2023:

10. 10. 2023 zveřejnění výsledků ankety včetně komentářů studentů a vyjádření učitelů
20. 10. 2023 ukončení vyjadřování vedoucích kateder
26. 10. 2023 ukončení vyjadřování garantů studijních programů a odpovědných pracovníků k podnětům studentů
1. 11. 2023 zhodnocení výsledků ankety děkanem
3. 11. 2023 zveřejnění vyjádření děkana, garantů studijních programů a vedoucích pracovníků FEL k anketě
6. 11. 2023 předběžné zápisy do letního semestru