Výsledky slosování studentské ankety za letní semestr 2022/2023

Dne 4. září 2023 proběhlo slosování 3443 anketních lístků za letní semestr pro úspěšně absolvované předměty (stav vyplnění ankety je již 29 %). Vylosování provedl doc. Jaroslav Roztočil, předseda Akademického senátu ČVUT FEL, ceny do ankety vložil děkan fakulty prof. Petr Páta. Výherci obdrží příspěvek na elektroniku dle vlastního výběru v ceně 7000 Kč.

Vylosováni byli:

Jméno Studijní program a obor  
Bezděk Albert Otevřená informatika - Základy umělé inteligence a počítačových věd 2018,
bakalářské studium, 2. ročník
Černá Barbora Elektrotechnika, energetika a management - Elektrotechnika a management 2018,
bakalářské studium, 3. ročník
Atassi Adéla Lékařská elektronika a bioinformatika - Specializace Lékařská technika,
magisterské studium, 2. ročník

Výhercům blahopřejeme!

Anketa nyní pokračuje v módu "pro zapsané předměty", v kterém se studenti mohou vyjádřit i k předmětům, které si zapsali, ale úspěšně neabsolvovali.

Anketa bude uzavřena v úterý 12. září 2023 a poté předána učitelům k vyjádření.

V Praze 5. 9. 2023

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., správce ankety