Učitelé ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon v letním semestru 2022/2023

Děkan ocenil pedagogy za vynikající pedagogické výsledky na základě doporučení jím zřízené komise. Komise vycházela z výsledků ankety s důrazem na slovní hodnocení studentů, z návrhů vedoucích kateder, přihlédla i k faktorům, jako je kvalita studijních materiálů a náročnost pedagoga. Při hodnocení vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni ve stejné kategorii.

Cena děkana byla udělena

 • v kategorii přednášející

  RNDr. Ondřej Žára

  externí spolupracovník katedry počítačové grafiky a interakce

  doc. Ing. Stanislav Vítek, Ph.D.
  katedra radioelektroniky
 • v kategorii cvičící

  Ing. Michal Šimek
  katedra teorie obvodů
  RNDr. MgA. Viktor Hruška, Ph.D.
  katedra fyziky
 • za dlouhodobé vynikající pedagogické působení na FEL

  prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.
  katedra radioelektroniky
 • vyučující - student magisterského programu

  Bc. Michal Minařík
  student programu Kybernetika a robotika
  Bc. Matěj Kafka
  student programu Otevřená informatika

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna.

25. 10. 2023

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D, děkan

Složení komise:
prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. oceněný učitel

Ing. Kateřina Nováková, studentka, členka AS FEL

prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka