Rozřazování studentů 1. ročníků EEM, STM a OI bakalářského studia do specializací, jaro 2022

Studenti 2. semestru programů bakalářského studia EEM (Elektrotechnika, energetika a management), STM (Softwarové inženýrství a technologie), OI (Otevřená informatika) budou rozřazeni do specializací svého programu. Proces rozřazení do specializací proběhne podle tohoto harmonogramu:

  • Proběhnou besedy se studenty EEM, SIT a OI. Cílem besed je poskytnout studentům informace o specializacích studijních programů.
  • Studenti vloží své pořadí zájmu o jednotlivé specializace do webové aplikace KOS od 18. března do 1. dubna 2022.
  • Vyhlášení výsledků bude zveřejněno v první polovině dubna (11. dubna 2022 začínají předběžné zápisy).
Program Specializace Kapacita
EEM Aplikovaná elektrotechnika 69
Elektrotechnika a management 50
SIT Enterprise systémy 69
Technologie pro multimédia a virtuální realitu 40
Business informatics 46
Technologie internetu věcí 69
OI Internet věcí 40
Počítačové hry a grafika 65
Software 100
Základy umělé inteligence a počítačových věd 100

Besedy o specializacích programů

Garanti programů EEM, SIT a OI nabízejí besedy se studenty. Cílem besed je poskytnout studentům informace o specializacích těchto programů

Program Termín besedy Místo Garant
SIT pátek  4. 3. v 11:00  T2:D3-309 doc. M. Bureš
OI středa 9. 3. v 18.00 KN:E-310 prof. Faigl
EEM úterý   8. 3 v 19.30 T2:D3-209 prof. J. Knápek

Způsob vložení pořadí zájmu o specializace

Pořadí zájmů o specializace studenti vloží pomocí webové aplikace KOS od 18. března do 1. dubna 2022. K tomu slouží formulář „Ostatní / Projevení zájmu o obor“ (specializaci). Podle studentova studijního programu KOS automaticky nabídne úplný seznam nabízených specializací tohoto programu. Studenti si mohou zvolit pořadí zájmu od 1 až do maxima nabízených specializací příslušného programu (ve formuláři ho vyznačí ve sloupci „Pořadí“). Svoji volbu student potvrdí klepnutím na tlačítko „Zapsat“.

Případné dotazy směřujte na správce KOSu dr. P. Mášu (masap@fel.cvut.cz).

Upozornění

V případě, že student nesestaví pořadí svých preferencí ze všech specializací příslušného programu do 1. dubna 2022, nebude zařazen do žádné specializace. Do preferované specializace pak může být případně přijat až v dalším akademickém roce na základě posouzení žádosti garantem příslušné specializace z pohledu kapacity specializace. Studenti bez přiřazené specializace budou mít problém se zápisy do semestru a nemohli by pak své studium řádně ukončit (absolvuje se nejen v programu, ale i ve specializaci).

1. 3. 2022

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., v. r., proděkanka