Katedra elektromagnetického pole zve současné studenty a studentky na experimentální úterý EMiT

V úterý 22. února od 16 hodin proběhne 4. ročník akce Electromagnetic Tuesday (EMiT). Program je postavený na experimentech, do kterých se studenti a studentky bakalářských i magisterských programů FEL mohou aktivně zapojit. Cílem akce je představit práci Katedry elektromagnetického pole, něco si vyzkoušet, něco se dozvědět, zasoutěžit si nebo se jen tak potkat u dobrého jídla a pití.


Zastavit se můžete kdykoli mezi 16. a 20. hodinou do dejvického bloku B2 v 6. patře. 

 

Jak probíhala akce Electromagnetic Tuesday 2020 najdete v galerii nebo videu.

 

Připravované experimenty na EMiT 2022:

 

Anténní lego

Lze vyrobit anténu z lega? Přijďte si to zkusit!

 

Optický theremin

Zkuste vyloudit melodii pohybem obou rukou z přístroje, který mění výšku a intenzitu tónu. Ke snímání bude použito optického principu.

 

Hrátky s radarem

Zkuste si na vlastní kůži, jak dokáže radar detekovat vaše životní funkce, jak dokáže určovat parametry reálných cílů a jak lze radar obelhat umělými cíli. Pro ukázku poslouží vývojový kit automobilového radaru pracující v pásmu 77 GHz.

 

Mikrovlnná kamera

Pomocí mikrovlnného záření lze nejen velmi přesně měřit vzdálenost, ale i zobrazovat a detekovat objekty, které jsou optickým zobrazovacím metodám skryté. Jako měřicí prvek poslouží nově vyvinutý typ vlnovodného senzoru pracující v pásmu 80 GHz.

 

Vyrob si tester polarizace

S optickými polarizačními filtry lze identifikovat různé zdroje záření, zjistit mechanické napětí v materiálech, zkonstruovat proměnný atenuátor a mnohé další. Přijďte si vyrobit svůj tester.

 

Mikrovlnná kalkulačka

Algebraické operace nejsou pouze doménou digitálních počítačů založených na polovodičích. Prohlédněte a vyzkoušejte si návrh jednoduché mikrovlnné sčítačky.

 

Vyrob si anténu

Mobilní telefon je zařízení, které řada lidí nedá z ruky, ale jakým způsobem se z jeho útrob rádiové vlny dostanou do éteru a dále k základnovým stanicím? Slouží k tomu jedna ze základních součástí telefonu – vícepásmová anténa. Antény dnešních telefonů musí pokrýt opravdu velkou řadu kmitočtových pásem. Např.: E-GSM (880 – 935 MHz), DCS (1710 – 1880 MHz), UMTS (1920 – 2170 MHz), LTE (2 500 – 2 690 MHz), … Jednu takovou dvoupásmovou anténku si můžete sami vyzkoušet navrhnout a vyrobit, změřit její parametry a vyrobený vzorek si odnést domů.

 

Světelná komunikace

K čemu všemu jde využít běžná LEDka? Pojďte s námi spojit světlo s novými trendy v datové komunikaci.

 

Bio-elektromagnetismus

Udělejte si vlastní “IR-portrét” pomocí termokamery, která zobrazí váš obličej na bázi vaším tělem vyzařovaných elektromagnetických vln v infračerveném pásmu. Zajímá vás, jak se chová elektromagnetická vlna při interakci s lidským tělem? S pomocí numerické simulace na bázi SW Sim4Life se na to můžete podívat.

 

Akci připravuje prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D.

 

https://elmag.fel.cvut.cz/novinka/emit_2022/