Cena děkana za prestižní disertační práci

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze udělil Cenu děkana za prestižní disertační práci. V roce 2022 obdrželi cenu tito výzkumníci:

Autoři oceněných prací a jejich školitelé obdrželi čestné uznání děkana a finanční odměnu. Gratulujeme.

Hlavními požadavky pro přiznání ocenění jsou publikace jádra disertační práce v mezinárodních časopisech, citační odezva, oponent disertace z prestižního zahraničního pracoviště. Samozřejmým požadavkem je proto sepsání a obhajoba práce ve světovém jazyce.

Cena děkana za prestižní disertační práci je udělována každoročně.