Výsledky ankety studentů s reakcemi učitelů za zimní semestr 2021/2022

  • Výsledky ankety studentů s reakcemi učitelů za zimní semestr 2021/2022 najdete na https://anketa.cvut.cz/.

  • Studenti a studentky FEL vyplnili anketní lístky z 39 %!

  • Každý učitel měl možnost do 13. března vyjádřit se ke slovním komentářům studentů u svých předmětů.

  • Před předběžnými zápisy do zimního semestru 2022/2023 (11. dubna) budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana fakulty k výsledkům ankety včetně reakcí na podněty uvedené v odpovědích na celofakultní otázky.

14. 3. 2022

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka