Výsledky ankety studentů s reakcemi učitelů za letní semestr 2021/2022

  • Výsledky ankety studentů za letní semestr 2021/2022 jsou dostupné na https://anketa.cvut.cz/.
  • Studenti a studentky FEL vyplnili anketní lístky z 33 %.
  • Učitelé se vyjádřili ke slovním komentářům studentů u svých předmětů a své osoby.
  • Před předběžnými zápisy do letního semestru 2022/2023 (7. listopadu 2022) budou zveřejněna i vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana fakulty k výsledkům ankety včetně reakcí na podněty uvedené v odpovědích na celofakultní otázky.

10. 10. 2022

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka
doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., správce ankety FEL