Rozřazování studentů 1. ročníků EEM a OI prezenční formy bakalářského studia do specializací 2021

Studenti 2. semestru programů prezenční formy bakalářského studia

budou rozřazeni do příslušných specializací svého programu. Proces rozřazení do specializací proběhne podle tohoto harmonogramu:

  • Studenti EEM a OI vloží své pořadí zájmu o jednotlivé specializace v době od 18. března až do 1. dubna 2021.
  • Vyhlášení výsledků bude zveřejněno v první polovině dubna (do 12. dubna 2021, kdy začínají předběžné zápisy).

Studenti EEM si mohou vybrat z těchto specializací:

  • Aplikovaná elektrotechnika (kapacita 60)
  • Elektrotechnika a management (kapacita 50)

Studenti OI se mohou vybrat z těchto specializací:

  • Internet věcí (kapacita 40)
  • Počítačové hry a grafika (kapacita 80)
  • Software (kapacita 100)
  • Základy umělé inteligence a počítačových věd (kapacita 100)

Případné dotazy ke specializacím směřujte na garanty studijních programů EEM (prof. J. Knápek, knapek@fel.cvut.cz) a OI (prof. J. Faigl, faiglj@fel.cvut.cz).

Způsob vložení pořadí zájmu o obory

Pořadí zájmů o specializace studenti vloží pomocí webové aplikace KOSi od 18. března do 1. dubna 2021. K tomu slouží formulář „Ostatní / Projevení zájmu o obor“ (specializaci). Podle studentova studijního programu KOSi automaticky nabídne úplný seznam nabízených specializací tohoto programu. Studenti si mohou zvolit pořadí zájmu od 1 až do maxima nabízených specializací příslušného programu (ve formuláři označí ve sloupci „Pořadí“). Svoji volbu student potvrdí klepnutím na tlačítko „Zapsat“.

Případné dotazy směřujte na správce KOSu dr. P. Mášu (masap@fel.cvut.cz).

Upozornění

V případě, že student nesestaví pořadí svých preferencí ze všech specializací příslušného programu do 1. dubna 2021, nebude zařazen do žádné specializace. Do preferované specializace pak může být případně přijat až v dalším akademickém roce na základě posouzení žádosti garantem příslušné specializace z pohledu kapacity specializace. Studenti bez přiřazené specializace budou mít problém se zápisy do semestru a nemohli by pak své studium řádně ukončit (absolvuje se nejen v programu, ale i ve specializaci!).

14. 3. 2021

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan