Minimální počet bodů pro přijetí do bakalářských studijních programů v akademickém roce 2021/2022

Přijímací test z matematiky proběhl on-line formou dne 14. června 2021. Minimální počet bodů dosažených v testu z matematiky, nezbytný pro přijetí do jednotlivých bakalářských studijních programů, je stanoven takto:

Program Minimální počet bodů
Elektrotechnika, energetika a management 9
Elektronika a komunikace 10
Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika 9
Kybernetika a robotika 13
Otevřená informatika 13
Otevřené elektronické systémy 11
Softwarové inženýrství a technologie 13
Lékařská elektronika a bioinformatika 10

Výsledky přijímacího řízení bude možné si ověřit v elektronické přihlášce od 25. června 2021.

Úspěšní uchazeči hlásící se do prezenční i kombinované formy studia se zapíší do studia on-line podle pokynů pro zápis.

V Praze dne 25. 6. 2021

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan