Prof. Matas je nejlépe hodnoceným informatikem z České republiky, ČVUT nejlepší univerzitou

Mezinárodní žebříček Guide2Research vyhodnocuje úspěšnost informatiků na základě jejich H-indexu, citací a počtu dokumentů v databázi DBLP shromážděných do 10. května 2021. Hodnocení „Top Computer Scientists Ranking“ zahrnuje všechny špičkové počítačové vědce z České republiky. Nejlépe hodnoceným je prof. Jiří Matas, proděkan pro rozvoj z Fakulty elektrotechnické ČVUT, který je současně 532. nejlépe hodnoceným odborníkem v celém žebříčku (H-index 83). Úspěch ČVUT podtrhuje fakt, že má mezi prvními pěti vědci českého pořadí hned čtyři zástupce – dr. Josef Šivic je druhý, doc. Tomáš Pajdla třetí a Tomáš Mikolov pátý.

Z České republiky jsou pak v hodnocení informatických věd zastoupeny tyto univerzity: České vysoké učení technické v Praze (371. místo), Univerzita Karlova (460. místo), Vysoké učení technické v Brně (547. místo) a Ostravská univerzita (641. místo).

Celkový součet hodnot H-indexu pro vědce v České republice je 511 se střední hodnotou pro H-index 51,10. Celkový počet za publikace v databázi DBLP je pro české vědce 1741, průměrná hodnota za publikace DBLP je 174,10.

Podrobné výsledky žebříčku jsou k dispozici zde.