Katedra telekomunikační techniky vybojovala 2. místo v soutěži eLearning 2021

Kolegové z katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT získali významné ocenění – 2. cenu na 20. ročníku konference a soutěže eLearning 2021, která 3. září skončila v Praze. Tým ve složení Ing. Tomáš Zeman, Ph.D., Ing. Marek Nevosad, Ing. Jaromír Hrad, Ph.D., Ing. Jiří Holeček, Ph.D., Bc. Ing. Ivan Pravda, Ph.D. a Ing. Pavel Lafata, Ph.D. zaujal odbornou porotu projektem Prostředí pro otevřené digitální výukové zdroje VOVCR.CZ.

Nové výukové prostředí, které si můžete prohlédnout zde, vzniká v rámci projektů „Inovace VOV“. Výukové materiály jsou určeny zejména pro studenty a učitele VOŠ, jsou však využívány i na vysokých školách. „Tematické zaměření je široké, převažují výukové materiály z oblasti techniky, ale významná část je určena také pro studenty ekonomie, zemědělství, pedagogiky, zdravotnictví či sociálních věd. Rutinní využívání ve školách bylo zahájeno v březnu 2021, od té doby sledujeme pravidelný měsíční nárůst počtu zhlédnutí,“ říká za autory výukového prostředí dr. Tomáš Zeman z katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT.

Záměrem soutěže eLearning 2021 bylo představit nejlepší výukové produkty využívající informační technologie vytvořené v posledních dvou letech, a tak podporovat tvorbu v této oblasti. Cílem soutěže je umožnit srovnání elearningových produktů, a přispívat tak k posilování obecného povědomí o možnostech vzdělávání s podporou moderních technologií.