Minimální počet bodů pro přijetí do bakalářských studijních programů v akademickém roce 2020/2021

Přijímací zkouška proběhla formou písemného testu z matematiky ve dne 29. června 2020. Písemný test proběhl korektně a v průběhu přijímacího řízení nebyly shledány žádné závady. Garanti bakalářských studijních programů navrhli děkanovi minimální počty bodů z testu z matematiky pro přijetí do jednotlivých programů. Děkan jejich návrhy akceptoval.

Minimální počet bodů dosažených v testu z matematiky, nezbytný pro přijetí do jednotlivých bakalářských studijních programů, je stanoven takto:

ProgramMinimální počet bodů
Elektrotechnika, energetika a management9
Elektronika a komunikace10
Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika10
Kybernetika a robotika13
Otevřená informatika13
Otevřené elektronické systémy11
Softwarové inženýrství a technologie13
Lékařská elektronika a bioinformatika10

Výsledky přijímacího řízení bude možné si ověřit v elektronické přihlášce od 1. července 2020.

Úspěšní uchazeči hlásící se do prezenční i kombinované formy studia se dostaví k zápisu v pátek 3. července 2020 do budovy FEL ČVUT (Technická 2, Praha 6); konkrétní čas i místnost konání svého zápisu do příslušného programu si zjistí v elektronické přihlášce ke studiu (po zadání kódu přihlášky). Uvedený řádný termín zápisu může každý sám případně změnit na náhradní termín 7. září 2020.

Písemné rozhodnutí o přijetí obdrží přijatí uchazeči po doručení všech potřebných dokumentů.

V Praze dne 30. 6. 2020

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan