Prezentace magisterských studijních programů na FEL ČVUT 2020 pro absolventy bakalářských programů

Na těchto besedách jsou vítání studenti a absolventi bakalářských programů nejen z FEL

Pro studenty závěrečných ročníků bakalářského studia proběhnou besedy se zástupci jednotlivých magisterských programů, kteří je budou informovat o možnostech studia jejich studijních programů, o možnostech uplatnění, o požadavcích u přijímacích zkoušek, zodpovídat dotazy o prominutí přijímacích zkoušek apod.

Prezentace jednotlivých magisterských programů budou v Dejvicích v termínech:

Magisterský program Datum Čas Místnost Garant
Letectví a kosmonautika 24. 2. PO 9.15 T2:C3-340 doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.(garant)
Inteligentní budovy 24. 2. PO 9.45 T2:c3-340 Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D. (tutor)
Otevřená informatika 24. 2. PO 10.15 T2:C3-340 Ing. Miloš Prágr (tutor)
Kybernetika a robotika 24. 2. PO 11.00 T2:C3-340 Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. (tutor),
prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (garant)
Lékařská elektronika a bioinformatika 24. 2. PO 12.30 T2:C3-340 prof. Dr. Ing. Jan Kybic (garant)
Elektrotechnika, energetika a management 24. 2. PO 14.00 T2:C3-340 prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. (garant),
doc. Ing. Karel Dušek, Ph.D. (tutor)
Elektronika a komunikace 25. 2. ÚT 11.00 T2:C3-337 Ing. Vladimír Janíček, Ph.D. (tutor)

Včasná informace o magisterských programech vám napomůže ke správnému rozhodnuti k podání přihlášky (termín je 31. března 2020) a k dobré přípravě na přijímací zkoušku. Přijímací zkouška je pro každý magisterský program specifická.

Přijďte a využijte tuto jedinečnou možnost informace o magisterských programech v jeden den a na jednom místě.

Praha 11. 2. 2020

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan
doc. Ing. Jiří Jakovenko, PhD., proděkan