Rozřazování studentů 1. ročníků EEM a OI prezenční formy bakalářského studia do oborů

Studenti 2. semestru programů  EEM a OI prezenční formy bakalářského studia  budou rozřazeni do příslušných oborů svého programu. Proces rozdělení do oborů proběhne podle tohoto harmonogramu:

  • Proběhnou besedy se studenty. Cílem besed je poskytnout studentům informace o oborech jejich programů.
  • Studenti vloží své pořadí zájmu o jednotlivé obory od 16. března až do 29. března 2018.
  • Vyhlášení výsledků bude zveřejněno po 11. dubnu 2018 (16. dubna 2018 začínají předběžné zápisy).

Termíny besed k rozdělení do oborů

Program, obory Termíny besed
Elektrotechnika, energetika a management (obory: Aplikovaná elektrotechnika (kapacita 50), Elektrotechnika a management (kapacita 40)): prezentace po 10 minutách, na závěr diskuse) čtvrtek 15. 3., 12.30- 14.15, místnost T2-C3-135
Otevřená informatika (obory: Informatika a počítačové vědy, Internet věcí, Počítačové hry a grafika (kapacita 60), Software:  prezentace po 10 minutách, na závěr diskuse) pátek 16. 3. 10.45 - 12.30 místnost T2-D3-209

Způsob vložení pořadí zájmu o obory

Pořadí zájmů o obory, na které chtějí být zařazeni, studenti vloží pomocí webové aplikace KOSi od 16. března až do 29. března 2018. K tomu slouží formulář „Ostatní / Projevení zájmu o obor“. Podle studentova studijního programu KOSi automaticky nabídne úplný seznam nabízených oborů tohoto programu. Studenti si mohou zvolit pořadí zájmu od 1 až do maxima dvou (EEM) resp. tří nabízených oborů (OI) příslušného programu (ve formuláři označí ve sloupci „Pořadí“ zvolené obory číslem od 1 až 2 resp.3). Svoji volbu student potvrdí klepnutím na tlačítko „Zapsat“.

Upozornění

V případě, že student nesestaví pořadí svých preferencí ze všech oborů příslušného programu do 29. března 2018, nebude zařazen do žádného oboru (vložení před 16.3. nebude akceptováno). Do preferovaného oboru pak může být případně přijat až v dalším akademickém roce na základě posouzení žádosti garantem příslušného oboru z pohledu kapacity oboru. Studenti bez přiřazeného oboru budou mít problém se zápisy do semestru a nemohli by své studium řádně ukončit (absolvuje se nejen v programu, ale i v oboru).

Praha 9. 3. 2018

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., v. r., proděkan