Uzavřeli jsme Smlouvu o výměně studentů s North China Electric Power University

V pátek 14. prosince se uskutečnila schůzka s delegací z pekingské North China Electric Power University, na které děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. a viceprezident North China Electric Power University prof. Wang Zengping podepsali Smlouvu o výměně studentů.

Ze strany North China Electric Power University na podpisu smlouvy čínskou VŠ zastupovali proděkan Mezinárodního vzdělávacího institutu Bao Xiaoyong, zástupce ředitele odboru mezinárodní spolupráce Wu Yanjun, proděkanka Mezinárodního vzdělávacího institutu Li Bo a zástupce ředitele Odboru akademických záležitostí prof. Zhang Xiaohong.

Za ČVUT se jednání zúčastnil vedoucí Odboru zahraničních vztahů (Rektorát ČVUT) Ing. Volfgang Melecký, Ph.D., zástupce vedoucího kat. elektrotechnologie Ing. Karel Künzel, CSc. a PhDr. Dana Saláková, vedoucí kat. jazyků. Z dalších kateder pak prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc. a Ing. Karel Řezáč, Ph.D. (kat. fyziky), Ing. Martin Kněnický (kat. elektroenergetiky), Ing. Tomáš Košťál (kat. elektrických pohonů a trakce) a Mgr. Petra Jennings (kat. jazyků).

Kromě podepsání smlouvy obě strany probraly plány ohledně budoucí spolupráce ve vědeckém a akademickém kontextu a také navštívili dílnu eForce FEE Prague Formula, laboratoř vysokých napětí, diagnostiky fotovoltaických systémů a elektrických strojů.

North China Electric Power University sídlící v Pekingu a také v Baodingu a provincii Hebei, patří k největším a nejvýznamnějším vzdělávajícím institucím v Číně. V akademickém roce 2018/2019 zahájila výuku pro více než 27 000 studentů.

 

Uzavřeli jsme Smlouvu o výměně studentů s North China Electric Power University Uzavřeli jsme Smlouvu o výměně studentů s North China Electric Power University Uzavřeli jsme Smlouvu o výměně studentů s North China Electric Power University Uzavřeli jsme Smlouvu o výměně studentů s North China Electric Power University Uzavřeli jsme Smlouvu o výměně studentů s North China Electric Power University Uzavřeli jsme Smlouvu o výměně studentů s North China Electric Power University