Mimořádný termín přijímacího řízení do magisterských studijních programů pro studium v akademickém roce 2018/2019

Přihlášky od 13. června 2018 do 19. srpna 2018.

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do magisterských programů pro akademický rok 2018/2019 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v magisterských programech:

Termín zahájení přijímání přihlášek 13. 6. 2018
Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost přihlášku vyplnit, vytisknout, zaplatit a doručit, případně téhož dne odeslat poštou) 19. 8. 2018
Termín přijímací zkoušky do magisterského studia 3. - 7. 9. 2018
Termín zápisu do studia 1. ročníku MS 18. 9. 2018

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (mimo terminy přijímacího řízení z odstavce VII., v tomto mimořádném termínu přijímacího řízení platí výše uvedená data).

Detailní informace k přijímací zkoušce najdete na Směrnici děkana.

V Praze 12. 6. 2018

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Pozn.: Do mimořádného termínu přijímacího řízení (tzv. 2. kola) je nutné podat novou přihlášku bez ohledu na to, zda již byla na FEL přihláška podána v letošním roce.